własność przemysłowa znaki towarowe

Coronavirus na wyłączność?

27 marca 2020

Pandemia koronawirusa ma coraz większy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, zmieniając kolejne aspekty codziennego życia. Jak się okazuje, przed pandemią nie uchroniło się nawet prawo znaków towarowych.

Problem dotyczący zgłoszeń znaków towarowych nawiązujących do epidemii zauważono m.in. w Chinach. Dla wskazania skali problemu warto odnotować, że na dzień 4 marca 2020 r. zgłoszono tam ponad 1500 znaków towarowych związanych z koronawirusem.[1]

W dniu 27 lutego 2020 r. Chiński Urząd ds. Znaków Towarowych opublikował wytyczne dotyczące rozpoznawania zgłoszeń znaków towarowych, które zwierają nazwiska osób zaangażowanych w walkę z epidemią lub znaków które są związane z nazwą wirusa, nazwą choroby, lekami czy produktami ochronnymi. Jeden z przykładów zawartych w tych wytycznych dotyczy zgłoszenia znaku towarowego z nazwiskiem doktora Li Wenlianga, uznawanego za pierwszego człowieka, który ostrzegał przed epidemią koronawirusa. Inne przypadki dotyczą rejestracji znaków towarowych z nazwami szpitali w Wuhan, które zostały wybudowane w ekspresowym tempie jako odpowiedź na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.[2]

Chiński urząd nie miał wątpliwości, że rejestracja nazw szpitali przez inne podmioty, poza samymi szpitalami, może powodować niekorzystne skutki społeczne. Podobnie została oceniona próba rejestracji nazwiska doktora Li Wenlianga.[3] Powołując się na negatywny wpływ na społeczeństwo, w Chinach zakazano rejestracji takich znaków towarowych.

Liczba zgłoszeń znaków towarowych nawiązujących do koronawirusa lub Covid-19 rośnie również w Korei Południowej. Zgłoszone zostały tam znaki towarowe takie jak “Corona Killer”(numer zgłoszenia: 4020200017583), “WCCORONA” (numer zgłoszenia: 4020200034667),” “CORONACOP” (numer zgłoszenia: 4020200037539) czy “No Corona” (numer zgłoszenia: 4020200028107) . Większość z takich znaków nie nawiązuje jednak do jakości czy właściwości towarów i usług, które mają być nimi oznaczane. Zgodnie zaś z prawem krajowym, nie można uzyskać rejestracji na znak towarowy zawierający elementy, które nie są związane z rzeczywistymi właściwościami lub zastosowaniem produktu. Wobec takiej regulacji, więszość zgłoszeń znaków towarowych nawiązujących do trwającej pandemii, nie ma szans na uzyskanie rejestracji.[4] 

Problem dotyczący zgłoszeń znaków towarowych nawiązujących do koronawirusa został zauważony także przez Benelux Urząd Własności Intelektualnej (BOIP). W ostatnim czasie BOIP opublikował na swojej stronie internetowej informację dotyczącą takich zgłoszeń ostrzegając jednocześnie, że większość z nich zostanie odrzucona. BOIP wskazał na dwie podstawy do odmowy rejestracji. Pierwsza dotyczy opisowości takich znaków towarowych, drugą podstawą jest sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.[5] 

Największą pomysłowością cieszą się jednak zgłoszenia znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych. Większość z nich została zgłoszona dla towarów z klasy 25 klasyfikacji nicejskiej, pod którą kryje się odzież. Przykładowo, dla oznaczania odzieży zostały zgłoszone słowne znaki takie tak:

  • CORONAVIRUS: MADE IN CHINA (numer zgłoszenia: 88841321)
  • I SURVIVED CORONAVIRUS 19 (numer zgłoszenia: 88836690)
  • CORONAVIRUS INFECTED (numer zgłoszenia: 88836107)
  • CORONAVIRUS SURVIVOR (numer zgłoszenia: 88830548)
  • I BEAT THE CORONAVIRUS (numer zgłoszenia: 88833726)

Ze słowno – graficznych zgłoszeń znaków towarowych można wskazać takie jak:

nr zgłoszenia 88838161

(nr zgłoszenia: 88838161);

(nr zgłoszenia: 88790444);


(nr zgłoszenia: 88835791);

(nr zgłoszenia: 88826872 );


(nr zgłoszenia: 88838159).

Poza klasą przeznaczoną dla odzieży, zgłoszony został słowny znak towarowy CORONAVIRUS SURVIVAL GUIDE (numer zgłoszenia: 88783939) dla oznaczania czasopism m. in. z zakresu medycyny i pandemii, czy znak WE CURED COVID-19 (numer zgłoszenia: 88827108) m. in. dla udzielania informacji z zakresu medycyny. 

Amerykańscy prawnicy zgodnie twierdzą, że większość z takich zgłoszeń zostanie odrzucona, a zgłaszanie podobnych znaków towarowych jest stratą czasu i pieniędzy.[6] [7] Ich zdaniem, tego rodzaju aplikacje stanowią o niezrozumieniu prawa znaków towarowych. Zgodnie z prawem krajowym USA, do uzyskania krajowej rejestracji znaku nie wystarczy pierwszeństwo zgłoszenia, konieczne jest również wykazanie zamiaru używania tego znaku w dobrej wierze dla oznaczania wskazanych towarów i usług.[8] Co więcej, oznaczenia z takimi  elementami jak „coronavirus” czy ”covid” zapewne zostaną uznane jako niezdolne do pełnienia podstawowej funkcji, jaką jest odróżnianie w obrocie towarów i usług, dla których takie oznaczenie zostało zgłoszone.[9]

Z kolei w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odnotowano zgłoszenia znaków towarowych takich jak After Corona Party (nr zgłoszenia: 018213866) i Corona Party (numer zgłoszenia: 018213865) dla oznaczania m. in. usług związanych z organizacją dyskotek oraz przyjęć, czy zgłoszenie słownego znaku Covid19 Patrol (numer zgłoszenia: 018213555) dla oznaczania odzieży.

EUIPO także ma możliwość odmowy rejestracji tego rodzaju znaków. Przesłanki do wydania takiej decyzji, określane jako bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, przewidziane zostały w art. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej. Za przyczyny do odmowy rejestracji takich zgłoszeń można uznać m. in. opisowy charakter oznaczeń, brak zdolności odróżniającej czy sprzeczność z dobrymi obyczajami.

Oczywiście każde ze wskazanych zgłoszeń zostanie indywidualnie rozpoznane przez wyznaczonego eksperta, który zadecyduje, czy w danym przypadku zostały spełnione bezwzględne przesłanki do uzyskania rejestracji i tym samym, czy na takie oznaczenia można uzyskać wyłączność. Będziemy z zainteresowaniem śledzić kolejne etapy omówionych powyżej zgłoszeń.


[1] https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=32c5d6b5-82d8-48f7-bedb-62385ad6de4a
[2] https://www.natlawreview.com/article/chinese-trademark-office-cracks-down-malicious-filing-coronavirus-related-trademarks;
[3] https://www.chinaiplawupdate.com/2020/02/chinese-trademark-office-cracks-down-on-malicious-filing-of-coronavirus-related-trademarks/
[4] http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20200308000167
[5] https://www.boip.int/en/entrepreneurs/news/registering-a-trademark-relating-to-corona-virus
[6] https://www.erikpelton.com/coronavirus-trademark-applications-are-mostly-a-waste-of-money/
[7] https://www.klolegal.com/please-stop-filing-trademarks-for-covid-and-coronavirus/
[8]https://www.techdirt.com/articles/20200319/14405244134/awful-awful-people-keep-trying-to-trademark-covid-coronavirus.shtml
[9] https://www.law360.com/articles/1254641/no-seriously-don-t-try-to-trademark-coronavirus

Zobacz także

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź