aktualności

Fundacja Rodzinna coraz bliżej

W dniu 14 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił Ustawę o fundacji rodzinnej. Instytucja fundacji rodzinnej służyć ma gromadzeniu rodzinnego majątku, co pozwoli firmom rodzinnym na ochronę kapitału w perspektywie dłuższej niż jednego pokolenia. Celem jej wprowadzenia do polskiego porządku prawnego jest chęć kompleksowego wzmocnienia…

16 grudnia 2022
REDAKCJA